ให้ความรู้เรื่อง ฝุ่น PM2.5 และโรคไวรัสโคโรน่า แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านร้อง

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลปัวโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ฝุ่น PM2.5 และโรคไวรัสโคโรน่า แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านร้อง จำนวน 200 คน เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงปัญหาและสาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM 2.5 และโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรน่า เพื่อให้เด็กๆสามารถป้องกันตนเองได้ โดยการสวมหน้ากากอนามัยได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องได้ ณ โรงเรียนบ้านร้อง ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน