ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริการจัดการขยะ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เทศบาลตำบลปัวนำโดยคณะผู้บริหารเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลปัว รวมถึงการจัดกิจกรรมโครงการการประสานความร่วมมือการจัดการขยะในสถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ ด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว