ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา จังหวัดระยอง

ช่วงบ่ายวันนี้  6 กุมภาพันธ์ 2563  เทศบาลตำบลปัวและชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง จากเทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา จังหวัดระยอง ณ วัดราชสีมา(วัดบ้านขอน)