เทศบาลตำบลปัวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว