พัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้เท่าทันสถานการณ์สุขภาพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในเขตอำเภอปัว

วันศุกร์ที่ 14  กุมภาพันธ์  2563 >>ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับภาคีเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปัว (กศน.) โดย ผอ.วีระวัฒน์ ฆะปัญญาและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว โดยดร.อิสระภาพ มาเรือน >> ร่วมกันพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้เท่าทันสถานการณ์สุขภาพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในเขตอำเภอปัว จำนวน 300  คน ณ ห้องประชุมอำเภอปัว