โครงการถนนสะอาด เมืองน่านปราศจากขยะ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.จิตอาสาเทศบาลตำบลปัวพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมเก็บขยะและปรับปรุงสองข้างทางถนนน่าน-ทุ่งช้าง ระยะทางไป-กลับ 6 กิโลเมตร โดยมีนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานด้านหน้าสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ.200 ปี  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน เก็บขยะได้ 55 kg.