เทศบาลตำบลปัวรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลตำบลปัวรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563

🔊 โปรดนำสุนัขและแมวในความครอบครองมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามวันเวลาในพื้นที่บริการแต่ละหมู่บ้าน
🔊 การให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ช่วงเวลา 09.00 -12.00 น.บริเวณอาคารจอดรถฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปัว
🤩 รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ตัวเท่านั้น
🤩 ติดต่อรับบัตรคิว ในวันและเวลาราชการ
🤩 โปรดงดให้อาหารและน้ำกับสุนัขและแมวที่จะ
ทำหมันอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง