ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี

เช้านี้ (25 กุมภาพันธ์ 2563) เทศบาลตำบลปัว นำโดย นายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานีบรรยายสรุปงานการบริหารจัดการที่สำนักงานเทศบาลตำบลปัวและลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนที่บ้านขอน หมู่ที่ 1 ตำบลปัว