กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

เช้านี้ (25 กุมภาพันธ์ 2563) จิตอาสาเทศบาลตำบลปัวพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณวัดร้องแง ตำบลวรนคร อำเภอปัว ในกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย