กิจกรรมล้างและทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารเทศบาลตำบลปัว

เช้านี้ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมใจกันทำกิจกรรมล้างและทำความสะอาดจุดจอดรถโดยสารเทศบาลตำบลปัวเพื่อเป็นการพร้อมใจกันต้านไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID -19 จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวที่เริ่มมีการติดเชื้อจากคนภายในประเทศ และคณะกรรมการโรคติดต่อได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย เทศบาลตำบลปัวจึงคำนึงถึงความปลอดภัย ของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการตรงจุดจอดรถโดยสารเทศบาลตำบลปัว จึงได้มีการดำเนินการล้างทำความสะอาดสถานที่สำคัญๆ ในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว พร้อมเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันตนเองโดยการกินร้อน รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ช้อนกลางของตนเอง เพื่อลดการสัมผัสของคนหมู่มาก ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ และการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น