Big Cleanig ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ต้านไวรัสโควิด-19

เช้านี้ (23 มีนาคม 2563) เทศบาลตำบลปัว นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัวและผู้ประกอบการตลาดเทศบาล 2 ร่วมกันล้างทำความสะอาดตลาด ตามมาตรการแก้ไขปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของคณะกรรมการโรคติต่อจังหวัดน่าน ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานที่ที่เป็นแหล่งชุมชนหรือมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงได้ดำเนินการลงพื้นที่ล้างตลาดเทศบาล 2 (ตลาดล่าง)ตามหลักสุขาภิบาล ด้วยผงซักฟอกและคลอรีน 60% ล้างทำความสะอาดพื้นและแผงจำหน่ายสินค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค