เทศบาลตำบลปัว จัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

เช้านี้ (23 มีนาคม 2563) เทศบาลตำบลปัว นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายโดยการใช้เทอร์โมสแกน (เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบไม่สัมผัส) แก่พนักงานเทศบาลและผู้มาติดต่อราชการ บริเวณชั้นหนึ่ง อาคารสำนักงานเทศบาล ในช่วงเวลา 08.00-09.00 น
พร้อมเน้นย้ำให้ทุกท่านที่รับบริการ ดูแลรักษาสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันและเอาใจใส่ตัวเองร่วมด้วย กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว ไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกัน ล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างในการพูดคุย งดเว้นปาร์ตี้ หรืออยู่ที่ชุมชน

      หากในครอบครัว มีผู้เดินทางมาจากจังหวัดที่เสี่ยงตามประกาศ ฯ ขอให้บุคคลนั้นกักตัวอย่างน้อย 14 วัน และคนในครอบครัวต้องระมัดระวัง ป้องกันตัวเองเป็นพิเศษ