ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ 3/2563

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลปัว โดยนายพลายชุมพล  อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาโครงการและติดตามผลการดำเนินโครงการต้่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) จัดให้มีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมก่อนและจัดโต๊ะให้ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว ชั้น 2