รายงานสถานการณ์ ข่าวกรณีพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่พิษณุโลก มีประวัติเข้าพื้นที่น่าน

รายงานสถานการณ์ ข่าวกรณีพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่พิษณุโลก มีประวัติเข้าพื้นที่น่าน ในวันที่ 10-11 มีนาคม 63 จากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน