ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงานและลานรอบบริเวณสถานีตำรวจภูธรปัว

วันที่26มีนาคม2563เวลา10.00น. เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปัวร่วมกับสถานีตำรวจภูธรปัวทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงานและลานรอบบริเวณสถานีตำรวจภูธรปัว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19