ประชาสัมพันธ์คำแนะนำสำหรับประชาชนในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค

ประชาสัมพันธ์คำแนะนำสำหรับประชาชนในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรียนรู้ร่วมกันค่ะ หยุดอยู่บ้านเราก็สามารถทำความสะอาดทำลายและฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยตนเอง เพียงปฏิบัติตามคำแนะนำและคำนึงถึงข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด ก็สามารถป้องกันตนเองและครอบครัวจากเชื้อไวรัส Covid 19