รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มาจ่ายตลาดล้างมือให้สะอาดให้สะอาด ณ จุดล้างมือ

เย็นวันที่ 5 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลปัวนำโดยนายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาล(ตลาดล่าง) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มาจ่ายตลาดล้างมือให้สะอาดให้สะอาด ณ จุดล้างมือ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.คัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าตลาด เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019