คัดกรองประชาชนผู้มาใช้บริการ เน้นย้ำมาตรการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือให้สะอาด

วันที่ 6 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัวร่วมกับปกครองอำเภอปัว และสภ.ปัวลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาล(ตลาดล่าง)ร่วมคัดกรองประชาชนผู้มาใช้บริการ เน้นย้ำมาตรการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือให้สะอาด ณ จุดบริการล้างมือ ก่อนเข้าสู่ตลาด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการต่างๆจากทางราชการรวมถึงความรู้ในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโควิด19