ขอความร่วมมือร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกันที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงในพื้นที่จังหวัดน่าน หยุดการให้บริการในช่วงเคอร์ฟิวส์

จังหวัดน่าน ขอความร่วมมือร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกันที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงในพื้นที่จังหวัดน่าน หยุดการให้บริการในช่วงเคอร์ฟิวส์ เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 เป็นต้นไป