ขยายเวลา งดจำหน่ายสุราและแอลกอฮอล์ทุกชนิดออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

จังหวัดน่าน ออกประกาศ ขยายเวลา #งดจำหน่ายสุราและแอลกอฮอล์ทุกชนิดออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19