ขอความร่วมมือผู้ประกอบการหรือผู้ดูแลตู้น้ำหยอดเหรียญประชารัฐในหมู่บ้านให้ทำความสะอาดตามคำแนะนำของกรมอนามัย

การดูแล บำรุงรักษาตู้น้ำหยอดเหรียญในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการหรือผู้ดูแลตู้น้ำหยอดเหรียญประชารัฐในหมู่บ้านให้ทำความสะอาดตามคำแนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19