ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากห้องน้ำตลาดบนโซนขายเสื้อผ้าตลาดเทศบาล 1

      วันที่ 21 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว นายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรี นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตลาดเทศบาล 1 ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอปัว ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากห้องน้ำตลาดบนโซนขายเสื้อผ้า