ตรวจติดตามสถานประกอบการ โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย

       วันนี้ (24 เมษายน 2563) เทศบาลตำบลปัว นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานประกอบการในเขตเทศบาลตำบลปัวในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของกรมอนามัย ในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ และผู้รับบริการ โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย อย่างเคร่งครัด