ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถามเพื่อทราบผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร (TDRI IHPP คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ UNICEF และ UN Data Group) ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถามเพื่อทราบผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19
“ปัญหาปากท้อง พี่น้องไทย แก้ไขได้ด้วยข้อมูลจริง”
โควิด-19 กระทบต่อท่านอย่างไร❗️
ตอบแบบสอบถามได้ที่: