คำแนะนำการจัดการบริการตลาดนัด ให้สะอาดปลอดภัย ปราศจากเชื้อ Covid-19 

คำแนะนำการจัดการบริการตลาดนัด สำหรับผู้ให้บริการตลาดนัด พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงลูกค้าผู้ที่จับจ่ายใช้สอยในบริเวณตลาดนัด ให้สะอาดปลอดภัย ปราศจากเชื้อ Covid-19 จากกรมอนามัย