ย้ำเตือนการป้องกันโรคโควิด-19 คัดกรองโรคตลาดเทศบาล 1

     วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 06.00 น.เทศบาลตำบลปัว  ร่วมกับเจ้าหน้าที่อสม.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและจนท.ทำหน้าที่ย้ำเตือนการป้องกันโรคโควิด-19 ตั้งแต่โรคนี้เข้ามาในประเทศไทย จังหวัดน่านเรา ทุกคนช่วยกันอย่างเข้มแข็งถึงแม้ไม่มีผู้ป่วยในจังหวัด แต่มาตรการในการทำงานเช่นเดียวกันทั่วประเทศ พร้อมทั้งทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
            1.การใส่หน้ากากอนามัย จำเป็นต้องใส่ต่อเนื่องเป็นการป้องกันโรคที่เรามองไม่เห็น มันจะอยู่กับเรายาวนาน
            2.ถ้าเราเข้าใจและปฏิบัติทำเป็นนิสัยเรานะแระที่มีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ไม่ต้องมาชี้หรือเตือนให้ใส่หน้ากาก
            3.ถ้าทุกคนช่วยกันป้องกันจริงจัง สถานการณ์จะกลับคืนสู่สภาวะปกติได้เร็ว