ตรวจแนะนำผู้ประกอบการตามมาตรการผ่อนปรนให้เปิดร้านได้ ได้แก่ร้านจำหน่ายอาหาร แผงลอย เพื่อป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานเทศกิจ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว ลงพื้นที่ตรวจแนะนำผู้ประกอบการตามมาตรการผ่อนปรนให้เปิดร้านได้ ได้แก่ ร้านจำหน่ายอาหาร แผงลอย เพื่อป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019