ร่วมประชุมรับฟังชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์ COVID-19

       เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ผู้บริหารนำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยบุคลากรการศึกษา เทศบาลตำบลปัว ร่วมประชุมรับฟังชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล และรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านการถ่ายทอดสดทางเพจเฟชบุ๊ก การศึกษาท้องถิ่นไทย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว