เทศบาลตำบลปัวได้จัดตั้งตู้ปันสุข

วันที่ 21 พฤษภาคม  2563 เวลา07.00 น.นายอำเภอปัวได้มอบหมายปลัดอำเภอร่วมมอบของใส่”ตู้ปันสุข” บริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ซึ่งเทศบาลตำบลปัวได้จัดตั้งตู้ปันสุข เพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง  เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สามารถมาหยิบหรือแลกเปลี่ยน ร่วมแบ่งปัน ผู้รับไปแต่พอดี ร่วมด้วยช่วยกัน อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อเป็นการป้องกันโรค