ตรวจแนะนำผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอปัว

วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค.2563 เวลา 09.00 น. นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 2 นำโดย ศปก.อำเภอปัว ศปก.ตำบลสาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์ กอ.รมน. จ.น่าน เทศบาลตำบลบัว ทต.ศิลาแลง ศปม. ทบ.(นพค.31) สตช. (สภ.ปัว) ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ การตรวจกิจกรรมบางประเภท ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด โดยแบ่งทีม ตรวจออกเป็น 2 ชุด ดังนี้
-ชุดที่ 1-นำโดยนายอดิศร. ไชยสุภา ป.หน.ฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยหน่วยงานข้างต้น ตรวจแนะนำผู้ประกอบการดังนี้
1) ร้านกาแฟไทลื้อ
2) ร้านครัวลินดา
3) โรงแรมกรีนฮิลล์
4) ร้านน่านบ้านเฮา
5) โลตัส สาขาปัว
6) ร้านครัวเรณู
7) ร้านเสริมสวย พลอยบิวตี้
8)โกรฟิตเนส
9)ร้านปัว87
-ชุดที่ 2- นำโดย ส.อ.ณัฐพล พรมไชยะ ป้องกันอำเภอ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจแนะนำผู้ประกอบการ ดังนี้
1) ครัวต้นตาล
2) ครัวปลาร้าหอม
3) ร้านกาแฟฮักปัว
4) ร้านเสริมสวยแชมป์
5) ลัคกี้โตร์
6)โรงแรมโกโก้วัลเล่ย์
7) นราฯ
8)แชมป์
9)สระว่ายน้ำ
จากการตรวจ ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดฉบับ 7 มาตรการหลักตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 ทั้งด้านเศรษฐกิจ และด้านการออกกำลังกาย ทั้งนี้ ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการ ประเมินตนเองผ่าน Thai Stop covid-19 และใช้แอพพลิเคชั่น..”ไทยชนะ” เช่นเดียวกับ ผู้ประกอบการโรงแรม ทั้ง 2 แห่งในพื้นที่อำเภอปัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคณะทำงานจะติดตามผลในการปรับปรุงแก้ไข ในสัปดาห์ต่อไป