การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2

        พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธวัช พรหมรักษ์ประธานสภาเทศบาลตำบลปัว เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกองทุกกอง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว
ทั้งนี้การประชุม ยังจัดให้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการจัดให้มีการเว้นระยะห่าง 1 – 1.5 เมตร สวมหน้ากากอนามัย และตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าห้องประชุม