ตกลงราคาจักจ้างก่อสร้างถนนลำลองเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งนาปรางค์ บ้านปรางค์ หมู่ที่ 7 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

0001