น่านประกาศยกเลิก การงดให้บริการ ในสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน

น่านประกาศยกเลิก การงดให้บริการ ในสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอปัว สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอเวียงสา
ทั้งนี้ตั้งแต่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป