ต้อนรับท่านท้องถิ่นจังหวัดน่าน

  วันที่ 12 มิถุนายน 2563  เทศบาลตำบลปัว นำนายเวชกร เทพอาจ และ นายฉัตรชัย ธนามี รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับนายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ท้องถิ่นจังหวัดน่าน ในการมาพบปะพูดคุยและรับทราบแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะและเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตเทศบาลตำบลปัว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว และลงพื้นที่การจัดการขยะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัวและบ้านร้อง หมู่ 4 เพื่อพัฒนาและต่อ ยอด พร้อมเป็นแบบอย่างในการจัดการขยะแก่ชุมชนอื่นต่อไป

DCIM100GOPROGOPR4294.JPG
DCIM100GOPROGOPR4298.JPG
DCIM100GOPROGOPR4302.JPG

DCIM100GOPROGOPR4303.JPG

DCIM100GOPROGOPR4310.JPG