ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเตรียมเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว

             เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว นำโดย นางพัทธนันท์ ถาวงศ์ ผู้อำนวยการกองศึกษาเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยคณะครูร่วมให้การต้อนรับนายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว (1 กรกฎาคม 2563) พร้อมเน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการสร้างนิสัยเด็กให้มีวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อป้องกันโควิดอย่างยั่งยืน