โครงการตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน (โครงการท้องถิ่นสัญจร) ประจำปีงบประมาณ 2563

             เช้านี้(23 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ให้การต้อนรับคณะตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน จากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน นำโดยนายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ท้องถิ่นจังหวัดน่าน ในการตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปัวและอำเภอสองแคว ตามโครงการตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน (โครงการท้องถิ่นสัญจร) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ ในการนี้ยังมีนายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว ร่วมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารแต่ละอปท.และให้เกียรติต้อนรับคณะฯ ทั้งนี้มีผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกอง จากอปท.ทั้ง 2 อำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว