โครงการอาหารปลอดภัย ห่างไกลโรคพยาธิ

เมื่อวันที่1 กรกฎาคม 2563  เวลา09.30 น.เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอาหารปลอดภัย ห่างไกลโรคพยาธิ ณ หอประชุมบ้านร้อง สนับสนุนวิทยากรโดย รพ.สต.ปัว งบประมาณสปสช.กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว