โครงการอาหารปลอดภัย ห่างไกลโรคพยาธิ

        วันที่ 9 กรกฎาคม2563 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัวเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอาหารปลอดภัย ห่างไกลโรคพยาธิ ณ หอประชุมบ้านไร่รวงทอง หมู่ที่ 6 ตำบลปัว สนับสนุนวิทยากรโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว