การตรวจความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการ ของ 6 อำเภอตอนเหนือ จังหวัดน่าน

การตรวจความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการ ของ 6 อำเภอตอนเหนือ จังหวัดน่าน
      เมื่อวันที่  14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลปัว โดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำกำลังพลพร้อมยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมในกิจกรรมการตรวจความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการ ของ 6 อำเภอตอนเหนือ จังหวัดน่าน โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมนำคณะร่วมตรวจความพร้อมของกำลังพล อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยต่างๆ สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที ณ สนามกีฬาผญาผานอง อำเภอปัว จังหวัดน่าน