ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลงอบอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

วันที่่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา9.00 น.เทศบาลตำบลปัวร่วมกับชุมชนบ้านขอนหมู่ที่ 1 ตำบลปัว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลงอบอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัดบ้านขอน