ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลปัว นำโดย นายฉัตรชัย ธนามี รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในการมาศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลปัว ณ ห้อง Creative Room ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศวบาลตำบลปัว