ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน

เช้าวันนี้(10 สิงหาคม 2563) เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว นายเวชกร เทพอาจ และนายฉัตรชัย ธนามี รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในการมาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะต้นทาง ณ ชุมชนบ้านขอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซักถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดการขยะในแต่ละประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ชุมชนปลอดขยะ และสามารถนำไปปรับใช้ในบริบทของพื้นที่ต่อไป