เทศบาลตำบลปัวรับสมัครบุคคลเป็น #อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา

🔊🔊เทศบาลตำบลปัวรับสมัครบุคคลเป็น #อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2563 นี้นะคะ😄😃😁
ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว

สิ่งที่ต้องเตรียม
1.ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2.บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป