กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิลและเปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไร่รวงทอง

วันนี้ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรี นายธวัช พรหมรักษ์ ประธานสภาเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดแทศบาล ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมรณรงค์ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองทุน เกื่อกูลสิ่งแวดล้อม ณ บ้านไร่รวงทอง โดยมีนายวิทยา ทนุ ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยประชาชนบ้านไร่รวงทอง ร่วมทอดผ้าป่าและร่วมเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชน เพื่่อเป็นแหล่งรวบรวมและคัดแยกขยะแต่ละประเภท และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้สนใจในการจัดการขยะในชุมชนต่อไป