ประกาศเทศบาลตำบลปัว เปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์ และการรับบริการฆ่าสัตว์ ณ โรงแปรรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว