โครงการคนละครึ่ง

ด้วยเทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจากจังหวัดน่าน โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ว่า กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการจัดโครงการคนละครึ่ง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ประเภทค่าอาหาร , เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป อันจะเป็นการเพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อย , กลุ่มหาบเร่แผงลอย มีรายได้จากการขายสินค้า ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนชาวตำบลปัวท่านใดที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ได้ที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป