ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.9-0013 ถนนสายสุทธิรัตน์(บ้านปรางค์พัฒนา1-บ้านต้นแหลง)ฯ