ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.9-0014 ถนนสายสลีเมือง(บ้านนาป่าน-บ้านร้อง)ฯ