ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่องกำหนดมาตรการชาวไทยที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019