ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วย เทศบาลตำบลปัว ขอเชิญชวนประชาชนอำเภอปัวและพื้นที่ใกล้เคียงทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีหน่วยงานจากภาครัฐต่าง ๆ มาคอยอำนวยความสะดวกให้บริการแก่ประชาชน เช่น ให้บริการตัดผมฟรี จาก กองร้อยอส. อำเภอปัว , ให้บริการตรวจคัดกรองและแนะนำด้านสุขภาพ จากสาธารณสุขอำเภอปัว , ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า / ซ่อมรถจักรยาน / รถจักรยานยนต์ จาก วิทยาลัยเทคนิคปัว และกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย